Ledare

 

Tidningen Autism nummer 2 2020

Det är en märklig tid vi lever i

Ett stort och varmt tack för förnyat förtroende! Jag är mycket glad och stolt över att få leda Autism- och Aspergerförbundet i ytterligare två år. Tillsammans med engagerade ledamöter och ersättare i styrelsen kommer jag att göra mitt absolut bästa i det arbete som väntar. Vi ska verka för ett samhälle där alla kan delta, där personer med autism möts med respekt och har goda livsvillkor genom hela livet. Det är ett arbete som pågår hela tiden, det innebär många utmaning­ar men det ger oss möjlighet att påverka utvecklingen.

När jag skriver detta blommar syren och äppelblom. Det är en tid när vi brukar glädjas åt skolavslutningar, sommaraktiviteter och kommande semester. I år ser mycket annorlunda ut. Mycket av det vi brukar göra skjuts på framtiden eller riskerar att ställas in. I år kän­ner vi oro för våra nära, oss själva och för det som väntar. Det är en märklig tid vi lever i.

 I Autism- och Aspergerförbundet söker vi sätt att bevaka och driva rättighetsfrågor utifrån en helt ny situation. Tyvärr ser vi att situatio­nen för en del personer med autism förvärras ytterligare i och med coronapandemin. Det kan vi inte acceptera och är något vi måste uppmärksamma stat och kommuner på. För andra är det inte någon större skillnad mellan livet innan pan­demin och livet nu. Livet går vidare som det alltid gör med den skill­naden att nu är det fler som vet vad det innebär att inte få besök, inte kunna resa som man vill eller att mötas av olika hinder i vardagen. Förhoppningsvis ger det insikt och erfarenheter vi kan använda i framtiden och som gör att vi bättre förstår vad det innebär att leva med begränsade möjligheter.

 Det finns saker att glädjas åt. En är att förbundet anställt ytterli­gare tre personer. Det är en efterlängtad förstärkning till ett kansli som slitit hårt under lång tid. En annan sak som jag är väldigt glad över är att e-autism nu finns online igen. Det kan du läsa mer om i Tidningen Autism. Läs också om de mycket informativa filmer som nu finns på vår hemsida. De handlar bland annat om skola och om LSS. Det är en del av utvecklingsarbetet som pågår med vår hemsida, en hemsida som är en själv­klar källa till information om autism. Till sist önskar jag er alla en fin sommar!

Ulla Adolfsson
Ordförande, Autism- och Aspergerförbundet