Ledare

 

»Det är möjligt att förändra om vi bestämmer oss«

Hösten är här och skolorna har startat med allt vad det innebär av förväntningar, nyfikenhet och glädje över att få lära sig massor med nya saker. Så är det för de flesta skolbarn och så borde det vara för alla. Skolan måste bli mer tillgänglig så att alla elever får möjlighet att utvecklas optimalt efter sina förutsättningar. Kunskap om hur man gör finns och det är möjligt om vi bestämmer oss för att så ska det vara. De flesta behöver inte oroa sig över att pengarna inte ska räcka till det nödvändigaste. Det ska inte någon behöva göra. Vi har kommit överens om ett socialförsäkringssystem som ska stötta oss när det behövs. Vi har råd med det och det är möjligt om vi bestämmer oss för att så ska det vara.

Jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet är mål för funktions­hinderspolitiken. Många med autism eller andra funktionsnedsätt­ningar har inte tillfredsställande levnadsvillkor och känner sig inte delaktiga i samhället. Det visar den årliga uppföljningen som Myndig­heten för delaktighet gör. Det visar också de kontakter förbundet har med medlemmar. Många får inte det stöd, den hjälp eller vård de behö­ver; i skolan, från socialförsäkringssystemet, inom LSS eller i hälso- och sjukvården. Det kan se ganska mörkt ut, men det finns mycket positivt. Det pågår intressanta projekt att ta lärdom av och viktiga utredningar som troligtvis kommer att presentera kloka förslag. Det visar att det är möj­ligt att förändra om vi bestämmer oss för att göra det.

Under hösten fortsätter Autism- och Aspergerförbundet att sprida kunskap och information, bland annat genom rikskonferensen som i år handlar om god hälsa och tillgänglig vård. I det här numret av Ögonblick kan du läsa om Gunilla Thunberg och Jonas Wik, två av de föreläsare som är med på konferensen. Förbundet erbjuder också föreläsningar till olika yrkesgrupper. Det är möjligt tack vare att vi nu är förmånstagare till PostkodLotteriet.

Det intressepolitiska arbetet fortsätter för att förbättra villkoren för oss medlemmar. Det sker genom skrivelser, uppvaktningar av po­litiker och remissvar på statliga utredningar. Jag är övertygad om att vi tillsammans i en engagerad funktionsrättsrörelse har möjlighet att förändra om vi bestämmer oss för att göra det.

Ulla Adolfsson
Ordförande, Autism- och Aspergerförbundet