Autism är en livslång funktionsnedsättning och det är viktigt att personal inom hälso- och sjukvården förstår kopplingen mellan autism och psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa i form av ångest och depression är vanliga konsekvenser av att leva i ett samhälle som inte är anpassat för personer med autism.

 I debattartikeln riktar vi dessa krav till Sveriges regionpolitiker: 
  • Öka vårdens kompetens om autism och psykisk ohälsa
  • Säkerställ kontinuitet i vården 
  • Förbättra samverkan mellan psykiatrin och habiliteringen