En lista med ikryssade rutor och en penna

Punktlistorna är utformade av personer som själva har autism. 

Du kryssar för det som är viktigt för dig och ger listan till den du vill. Det hjälper dig att förklara hur du påverkas av autism, vad som är viktigt för dig och hur du önskar att bli bemött.

 

Punktlistor som stöd inför möten med: 


Personal på Arbetsförmedlingen (öppnar pdf i nytt fönster)

Personal på skola (öppnar pdf i nytt fönster)

Personal inom hälso- och sjukvård (öppnar pdf i nytt fönster)

Personal inom socialtjänst eller andra handläggare (öppnar pdf i nytt fönster)

Kollegor på arbetsplatsen (öppnar pdf i nytt fönster)

Hela materialet Stöd vid möten

Materialet har tagits fram inom förbundets projekt Empowerment - Makt över sitt liv och är från 2007. Uppdaterad 2022.

Hela materialet Stöd vid möten (öppnar pdf i nytt fönster)