Diskrimineringsombudsmannen  

Diskrimineringsombudsmannen, DO, är en statlig myndighet som arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering.  

Om du lämnar tips och klagomål till DO är det bra att känna till att de framförallt används för att säkerställa att lagen följs och inte för att lösa enskilda situationer.   

För de frågor som faller utanför DO:s uppdrag hänvisar de vidare till andra organisationer, bland annat antidiskrimineringsbyråer. 

Mer information:   

DO:s information om vilka tips och klagomål du kan lämna till dem (öppnas i nytt fönster)

DO:s hänvisningar till andra organisationer (öppnas i nytt fönster)

 

Antidiskrimineringsbyråer  

Sveriges lokala antidiskrimineringsbyråer (ADB) ger gratis rådgivning och information om hur du kan ta till vara dina rättigheter. Byråerna förebygger och motverkar diskriminering, framför allt lokalt, bland annat genom att driva opinionsbildning, arrangera kurser och seminarier och ge information om diskrimineringslagen.  

Mer information

Sammanställning av landets antidiskrimineringsbyråer (öppnas i nytt fönster)

 

Föreningen Disability Rights Defenders Sweden 

Förbundet är stödmedlem i föreningen Disability Rights Defenders Sweden. Föreningen arbetar för att försvara och främja de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning och för att motarbeta diskriminering.  

Disability Rights Defenders Sweden kan hjälpa personer med funktionsnedsättning att driva diskrimineringsfall, genom att ställa upp med juridiskt ombud och stå för eventuella kostnader. Allt arbete i föreningen sker ideellt. De gör en bedömning av om de kan ta sig an fall som kommer in till dem. Om de tar sig an ditt fall behöver du bli medlem i föreningen. 

Disability Rights Defenders Sweden startade som arvsfondsprojektet Med lagen som verktyg. Projektet drevs av Independent Living Institute som delar växel med assistanskooperativet STIL. 

Kontaktinfo@mlsv.se 

Mer information

Disability Rights Defenders Swedens webbplats (öppnas i nytt fönster)