Extra anpassningar är stöd som kan ges av läraren inom den ordinarie undervisningen. Elever på komvux har däremot inte rätt till särskilt stöd och åtgärdsprogram. 

Exempel på extra anpassningar i komvux:

 • Anpassa scheman med kortare eller längre lektionspass
 • Erbjuda flexibla pauser.
 • Erbjuda lektionspass på olika tider
 • Kombinera distansstudier med extra lärarstöd
 • Erbjuda handledning på plats.

Stöd med struktur

Många studerande med autism behöver stöd för att skapa struktur i studierna. Läraren kan ge sådant stöd genom att förklara exakt vad som ska göras.

Här är exempel på frågor att ställa till läraren om du inte förstått vad du ska göra eller hur:

 • Vad ska jag lära mig?
 • Vilka sidor ska jag läsa?
 • Hur många sidor ska uppsatsen bestå av?
 • Med vem ska jag lära sig? Är det enskilt arbete eller med vilken grupp?
 • Var ska jag studera?
 • Vilket material ska jag använda?
 • Varför ska jag lära mig detta? Vad är målet med uppgiften och studierna i stort?

Det bästa är om läraren alltid berättar om vad som gäller i början av sin genomgång.

 

Källa: Skriften Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med autismspektrumtillstånd, framtagen av Specialpedagogiska skolmyndigheten

 

Specialpedagogiska skolmyndighetens information om stöd vid vuxenstudier (öppnar spsms.se i nytt fönster)

Skolverkets information om extra anpassningar i vuxenutbildning (öppnar skolverket.se i nytt fönster)

Specialpedagogiska skolmyndighetens skrift: Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med autismspektrumtillstånd