Exempel på bildstöd är bildscheman, informationsmaterial, kallelser och samtalskartor. För att göra bildstöd kan du antingen ta egna bilder eller ta hjälp av exempelvis bildstödsresursen KomHit.

KomHit och bildstöd.se

På KomHits hemsida kan du skapa eget konto, ladda ner och göra egna bildstödjande material. 

Bildstöd.se (öppnas i nytt fönster)

Film om hur KomHits bildverktyg fungerar (öppnas i nytt fönster)


Stinas axel ska opereras

I denna folder får du följa Stinas förberedelser för en axeloperation. En viktig del var det bildstöd som hennes mamma Eva Nordin-Olson tog fram inför operationen. En engagerad personal och ett nära samarbete mellan hennes familj och sjukvården bidrog också till att Stina kände sig trygg och operationen gick bra.

Foldern Bildstöd i sjukvården (öppnar pdf i nytt fönster)