Exempel på bildstöd är bildscheman, informationsmaterial, kallelser och samtalskartor. För att göra bildstöd kan du antingen ta egna bilder eller ta hjälp av exempelvis bildstödsresursen KomHit.

Ladda ner färdigt bildstöd eller gör eget

Inom projektet KomHit togs bildstöd för vården fram. Materialet hittar du på Västra Götalandregionens webbplats. Här kan du läsa mer och ladda ner färdigt material.

Bildstöd inom vården (öppnar vgregion.se i nytt fönster)

Du kan även skapa eget konto och göra egna bildstödjande material på Bildstöd.se.

Bildstöd.se (öppnas i nytt fönster)

Film om hur KomHits bildverktyg fungerar (öppnas i nytt fönster)


Stinas axel ska opereras

I denna folder får du följa Stinas förberedelser för en axeloperation. En viktig del var det bildstöd som hennes mamma Eva Nordin-Olson tog fram inför operationen. En engagerad personal och ett nära samarbete mellan hennes familj och sjukvården bidrog också till att Stina kände sig trygg och operationen gick bra.

Foldern Bildstöd i sjukvården (öppnar pdf i nytt fönster)