Konferensen arrangerades på Lilla Cirkus i Stockholm den 22 november. Moderator var Emil Hjelte, samordnare för mötesplatser på Autism Sverige. Autism Sveriges förbundsordförande Camilla Rosenberg inledde konferensen.

På konferensen tog vi del av föreläsningar och samtal med autistiska personer, forskare och utbildare.

Bland de medverkande fanns Peter Vermeulen, Lotta Rizzo, Anna PG, Sven Bölte, Clara Törnvall, Sebastian Lundström, Hanna Lindgren, Mats Jansson, Sebastian Lundström, Autism Sveriges autismombud och Maria Weiselius från Utbildningscenter Autism.

Nedan kan du se filmerna som visades under konferensen!

Autism Sverige

Detta är en kortfilm om autism och Autism Sverige. I filmen träffar vi autistiska personer i olika åldrar och livssituationer. Även förbundets arbete presenteras.

Ett samhälle där alla kan delta

Autismombuden i Autism Sverige presenterar i en kort film tankar om vad som behövs för att skapa ett samhälle där alla kan delta.

En skola för alla

Denna film visar exempel på hur skol- och lärmiljön kan göras mer tillgänglig för fler. I filmen får vi tips på hur man kan tänka både vid nybyggnation av skolor och vid redan befintliga skolverksamheter.

Rikskonferensen genomfördes med stöd av Svenska Postkodlotteriet.