Gör så här om du vill anmäla autogirobetalning av medlemsavgiften: 

  • Logga in i din Internetbank. Anmäl dig under fliken Autogiro. Under fliken "Ideella föreningar" hittar du Autism Sverige.
  • I bankens ruta ”betalinformation” fyller du i ditt medlemsnummer. Det hittar du på baksidan av Tidningen Autism.
  • Du som inte har tillgång till Internetbank kan kontakta kansliet, så mejlar vi tillbaka en blankett för autogiromedgivande. Blanketten kan även laddas ner nedan. Ifylld blankett sänds till Autism Sverige.

Blankett för Autogiroanmälan (öppnar pdf i nytt fönster)

Avisering innan pengarna dras

Innan pengarna dras får du en avisering om när pengarna kommer att dras samt belopp. Pengarna dras från kontot på fakturans förfallodag. Om det inte finns tillräckligt med pengar på kontot görs ytterligare två försök till dragningar. Du betalar hela årsavgiften vid ett och samma tillfälle. 

Behandling av personuppgifter 

Autism Sverige behandlar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen samt får lämna ut dina uppgifter till BGC (Bankgirocentralen). Du kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av dina personuppgifter genom att kontakta Autism- och Aspergerförbundet eller BGC.

Avsluta autogiro

Du kan avsluta autogiro via din Internetbank. Om du inte har tillgång till Internetbank kontaktar du Autism- och Aspergerförbundet.

Kontakt: info@autism.se