Godmanskap 

En god man ska hjälpa dig med att ta tillvara dina juridiska och ekonomiska rättigheter. Det kan till exempel vara att betala räkningar, ansöka om bidrag eller se till att beviljade insatser om stöd fungerar. Du kan själv föreslå om du vill ha en förälder eller annan närstående som din gode man, annars utser kommunen en lämplig person.  

Om du har god man kan du fortfarande själv bestämma över dina tillgångar, ingå avtal och hantera kontakter med myndigheter om du vill och kan. Den gode mannen måste i princip alltid ha ditt samtycke och får exempelvis inte göra större inköp eller ansöka om insatser mot din vilja.  

Förvaltarskap 

Om det inte räcker med hjälp från god man kan det i vissa fall vara nödvändigt att ansöka om förvaltarskap. Det kan vara om du till exempel lätt blir lurad att teckna dyra telefonabonnemang eller köpa saker på nätet. Det är dock ett stort ingripande i självbestämmandet. En förvaltare kan agera helt utan samtycke från huvudmannen. Ett förvaltarskap ska förhindra att du far illa.  

Den gode mannen eller förvaltaren får ett mindre arvode, men uppdraget är i huvudsak ideellt. 

Vad betyder huvudman?

Huvudman är det juridiska ordet för personen som har en god man eller förvaltare.

Ansöka om god man eller förvaltare 

Du själv eller en nära släkting kan ansöka om god man eller förvaltare. Vänd dig till överförmyndaren i din kommun för ansökan. Du måste ha fyllt 18 år för att själv kunna ansöka om att få en god man. Även överförmyndaren eller tingsrätten kan ta initiativ till en ansökan. 

Om du inte är nöjd 

Om du inte är nöjd med din gode man eller förvaltare ska du vända dig till överförmyndaren i kommunen. Det är överförmyndaren som kontrollerar gode män och förvaltare. 

Mer information

Läs mer om vad det innebär att ha en god man eller förvaltare kan du hitta i Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares material Rollkoll. 

Rollkoll på Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares webbplats (öppnar rfs.se i nytt fönster) 

Om god man och förvaltare på Sveriges domstolars webbplats (öppnar domstol.se i nytt fönster)