Atypisk autism har ibland också kallats autismliknande tillstånd eller genomgripande störning i utvecklingen UNS (utan närmare specifikation).

Den som har så tydliga tecken på autism att det leder till diagnos får nu istället diagnos autism.

Om autism

Om diagnosmanualer och kriterier