Habiliteringens stöd ska bidra till att förebygga och minska de svårigheter funktionsnedsättningen medför för dig i hemmet, skolan eller på arbetsplatsen. Habiliteringen kan även ge utbildning för närstående eller ordna träffar för erfarenhetsutbyte. 

Habiliteringen är organiserad på olika sätt i landet. Ofta finns det en habilitering för barn och ungdomar, barn- och ungdomshabiliteringen, och en för vuxna över 18 år. Det kan även skilja sig åt vilket stöd som ges.

1177/Vårdguidens information om habilitering (öppnas i nytt fönster) 

Kunskapsguidens information om stöd och habilitering (öppnas i nytt fönster)

Om att förbereda för vårdkontakter efter 18-årsdagen

Habiliteringsdoktor svarar på frågor om övergången från barn till vuxen (öppnar habiliteringen.se i nytt fönster)