Klagomål på vården

Du kan lämna synpunkter eller klaga om du har varit med om något inom vården som du inte är nöjd med. Det kan du göra både som patient och närstående. 

  • Kontakta den mottagning där du fick vård eller behandling.
  • Kontakta patientnämnden i din region.
  • IVO, Inspektionen för vård och omsorg utreder allvarliga händelser.

1177/Vårdguidens information om att lämna klagomål på vården (öppnas i nytt fönster)

Du har rätt till att få en ny medicinsk bedömning "second opinion" om du har fått veta att du har en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom/skada.


Tvångsvård inom psykiatrin

Du har rätt att överklaga chefläkarens beslut om psykiatrisk tvångsvård till domstol. Du kan även överklaga domstolens beslut.