Särskilt stöd är mer omfattande och pågår under en längre tid. Stödet ska vara individuellt anpassat.

Särskilt stöd beslutas av rektorn i ett åtgärdsprogram.

Exempel på särskilt stöd:

  • Resursperson som stöd under skoldagen
  • Tillgodose ett specifikt stödbehov i ett eller flera ämnen
  • Regelbundna specialpedagogiska insatser under längre tid
  • Mix av undervisning i större och mindre sammanhang
  • Tillgång till eget arbetsrum

Det finns även tre särskilda former av särskilt stöd:

  • Särskild undervisningsgrupp innebär att eleven placeras i ett mindre sammanhang med färre elever och färre intryck. Det är ett alternativ som passar många elever med autism. 
  • Eleven har också rätt att få enskild undervisning
  • En extraordinär insats är att erbjuda anpassad studiegång. Det kan till exempel innebära att eleven får mer eller mindre undervisningstid i ett ämne, eller inte läser ämnet alls. I vissa fall kan det föra med sig att eleven inte går ut skolan med fullständiga betyg.   

Distansundervisning som särskilt stöd

Sedan 1 augusti 2020 kan distansundervisning användas som särskilt stöd vid dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik. Men först ska alla andra möjligheter till särskilt stöd har prövats och bedömts som olämpliga. Elevens vårdnadshavare ska också ge sitt medgivande. Från och med gymnasiet ger eleven själv sitt medgivande. I lågstadiet krävs synnerliga skäl för att ge eleven distansundervisning.

Skolverkets information

Skolverkets information om särskild undervisningsgrupp (öppnas i nytt fönster)

Skolverkets information om enskild undervisning (öppnas i nytt fönster)

Skolverkets information om anpassad studiegång (öppnas i nytt fönster)

Utredning om särskilt stöd

Åtgärdsprogram