Handbok för inkluderande kulturmiljöer

Handboken för inkluderande kulturmiljöer togs fram inom ramen för projektet INKULT - inkluderande kulturmiljöer. Projektet pågick från försommaren 2020 till december 2021 med finansiering från innovationsmyndigheten Vinnova. I projektet ingick förutom Kramfors kommun de två organisationerna KMV forum (numera Norconsult) och Living Cities.

Handboken kan användas av de som på något sätt hanterar kulturmiljöer: allt från kommuner, regioner och statliga myndigheter till ideella föreningar. Ur handboken ska man kunna inspireras att på olika sätt försöka undanröja hinder i sin kulturmiljö, så att alla kan ta del av den.

Handbok för inkluderande kulturmiljöer (öppnar pdf i nytt fönster)

 

Stödmaterial samtalskvällar Spektrum: Sex

Spektrum: Sex var ett samarbetsprojekt mellan Autism Skåne och RFSU Malmö. Projektets syfte var att personer med autismspektrumtillstånd ska få en bättre sexuell hälsa, jämställda relationer och slippa utsättas för sexuellt våld och våld i nära relationer.

Under projektet genomfördes samtalskvällar för personer som själva har autism. På samtalskvällarna diskuterades olika aspekter av sex och relationer. Om du vill arrangera liknande samtalskvällar kan du använda det här stödmaterialet. Du kan även använda dig av dokumentet Sex lärdomar från Spektrum: Sex.

Stöd till dig som vill leda samtalskvällar (öppnar pdf i nytt fönster)

Sex lärdomar från Spektrum: Sex (öppnar pdf i nytt fönster) 

Läs mer om projektet Spektrum: Sex på RFSU Malmös webbplats (öppnar rfsu.se i nytt fönster)

 

Foto: AnnaCarin Isaksson

Fokus på mig, Vuxensyskon

Samtalsmaterialet "Fokus på mig, Vuxensyskon" är till för dig som är syskon till någon med funktionsnedsättning eller sjukdom. Här finns berättelser, teman, övningar och frågor som ska ge igenkänning, hopp och förståelse för sig själv. Samtalsmaterialet är framtaget av Projekt Vuxensyskon, Bräcke diakoni. Projektet har mött över 100 vuxensyskon i olika generationer och livssituationer för att få en bild av vad syskonskapet innebär och vilket stöd som önskas. 

Fokus på mig, vuxensyskon (öppnar pdf i nytt fönster)

Läs mer om projektet Vuxensyskon på Bräcke diakonis webbplats (öppnar brackediakoni.se i nytt fönster)