Här kan du läsa mer om vilka projekt vi samverkat med under 2020–tillsvidare:

Anhöriga

  • Forskningsprojektet En utvärdering av programmet Parenting Young Children (PYC), Högskolan Dalarna. Projektet ska utvärdera en metod för föräldraskapsstöd i hemmiljö för föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning eller kognitiva svårigheter. Projektet pågår till och med 2024. Om projektet på Högskolan Dalarnas webbplats (öppnas i nytt fönster)

Arbetsmarknad

  • Projektet Ett hållbart arbetsliv, Funktionsrätt Västmanland. Projektet arbetar för att kompetensen hos personer med funktionsnedsättning ska tillvaratas på ett långsiktigt och hållbart sätt. Projektet pågår till och med 2022. Om projektet på Funktionsrätt Västmanlands webbplats (öppnas i nytt fönster) 

  • Forskningsprojektet Nödvändighet eller (o)möjlighet – entreprenörskap och egenföretagande bland personer med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga, Malmö Universitet. Syftet med projektet är att identifiera och förstå etableringsmotiv och de faktorer som inverkar på förutsättningarna för egenföretagande hos personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Projektet pågår till och med 2023. Om projektet på Malmö Universitets webbplats (öppnas i nytt fönster)

Hälsa- och sjukvård

  • Projektet Tvångsvårdad men inte utan rättigheter, Civil Right Defenders. Projektets övergripande syfte är att sprida kunskap om individers mänskliga rättigheter och uppmärksamma människorättskränkningar inom ramen för svensk tvångsvård. Projektet pågår till och med 2023. Om projektet på Civil Right Defenders webbplats (öppnas i nytt fönster)

  • Projektet Inflytande inom rättspsykiatrin, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH. Syftet med projektet är att inspirera personer med egen erfarenhet av rättspsykiatrisk vård att bli mer delaktiga i utvecklingen av vården. På så sätt ökar möjligheterna till egenmakt och återhämtning vilket leder till en större framtidstro. Projektet pågår till och med 2022. Om projektet på NSPH:s webbplats (öppnas i nytt fönster)

  • Projektet Universell menskompetens, MENSEN. Visionen är att barn och unga, oavsett funktionsförmåga, ska veta vad mens är, vad det kan innebära för olika personer och känna sig trygga i sin kropp. Projektet pågår till och med 2023. Om projektet på Mensens webbplats (öppnas i nytt fönster)

Internationellt

Nepal - tidiga insatser till barn med autism och stöd till organisationsuppbyggnad

Om projektet som förbundet genomför med vår partnerorganisation AutismCare Nepal Society och MyRight

Kognitiv tillgänglighet

Kultur och fritid

Hela Spektrat – läs om projektet som förbundet driver tillsammans med Min Stora Dag


Övrigt