Konferensen hölls i Zoom den 23 november och vände sig till:

  • den som har egen diagnos eller anhörig
  • arbetsgivare eller som arbetar som till exempel arbetsförmedlare, arbetskonsulent, studie- och yrkesvägledare, inom en kommunal arbetsmarknadsenhet eller i daglig verksamhet.

Närmare 600 personer deltog.

Moderator var Mikael Klein, verksamhetsutvecklare Wiljagruppen/Misa och tidigare intressepolitisk chef på Funktionsrätt Sverige. Mats Jansson, Autism- och Aspergerförbundet, gav en introduktion till konferensens tema och Autism- och Aspergerförbundets ordförande Ulla Adolfsson inledde och avslutade konferensen.

Nedan kan du se flera av presentationerna från konferensen. Deltog gjorde även Joanna Halvardsson, journalist och bloggare, som berättade om sin resa ut i arbetslivet. Anna Planting-Gyllenbåga skulle också ha medverkat men fick tyvärr förhinder.

 

Anders Barnå: Att dra nytta av autismens positiva egenskaper

Anders Barnå, vd, berättade om företaget Unicus som uteslutande anställer konsulter med autism/asperger.

Läs mer om Unicus (öppnar unicus.se i nytt fönster)

 

Faten Nouf: Ett meningsfullt liv med arbete?

Faten Nouf berättade om sin avhandling "Ett meningsfullt liv med arbete?". I avhandlingen har hon tittat på meningsfullhet i arbetet för personer med autism.

Ladda ner Faten Noufs avhandling Ett meningsfullt liv med arbete? (öppnar umu.diva-portal.org i nytt fönster)

 

Samstart: Bra övergång från skola till arbetsliv

Christian Skoog och Jessika Rahm berättade om Samstart, ett EU-finansierat projekt, med syfte att förbättra övergången från skola till arbetsliv för unga med funktionsnedsättning.

Läs mer om projektet Samstart (öppnar arbetsformedlingen.se i nytt fönster)

 

Annica Nilsson: Vad är det som behöver förändras?

Annica Nilsson tog upp några av punkterna i funktionsrättsrörelsens 73-punktsprogram för en förbättrad arbetsmarknad för personer med funktionsnedsättning.

Läs hela 73-punktsprogrammet (öppnar funktionsratt.se i nytt fönster)

 

Rikskonferensen genomfördes med stöd av Svenska Postkodlotteriet.