I  lagen står att alla som misstänker eller får kännedom att ett barn far illa ska anmäla det till socialtjänsten. Skyldighet att genasgöra en anmälan gäller bland annat personal: 

  • på skolor 
  • i socialtjänsten 
  • i sjukvården

Om du som privatperson misstänker att ett barn far illa ska du vänddig till den kommun eller stadsdelsförvaltning där barnet är bosatt. 

Vad händer med anmälan? 

Anmälan tas emot av socialsekreterare på mottagningsenheten eller motsvarande på socialtjänstkontoret. En akut bedömning ska göras inom 24 timmar. Vanligtvis görs en förhandsbedömning. Om misstanke kvarstår ska en utredning göras. Utredningen ska vara klar inom fyra månader.  

Socialnämnden får informera anmälningsskyldiga som har gjort en anmälan om att utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår. En förutsättning för att lämna ut sådan information till anmälaren är att socialtjänsten inte bedömer att det är olämpligt. 

Anmälningsmöte 

Socialnämnden bör erbjuda barnet, vårdnadshavaren och den som har gjort en anmälan ett möte, om det är lämpligt med hänsyn till barnets bästa. 

 

Socialstyrelsens information om anmälan till socialtjänsten (öppnas i nytt fönster)

Kollpåsoc information om orosanmälan (öppnas i nytt fönster)