Förbundssekreteraren är chef för kansliet. Förbundet är indelat i 24 distrikt. I vissa av distrikten finns även lokalföreningar.

Verksamheten inom distriktsföreningarna bygger framförallt på ideellt engagemang. Föreningarna är självständiga juridiska personer med egen styrelse. Ett fåtal av distrikten har en eller två anställda.