Sammanfattning av resultatet

  • Två av tre barn med autism har svårt att hitta fritidsaktiviteter som kan möta deras behov.
  • Bra ledare, kommunikation av barnets behov, tillgänglig och anpassad verksamhet är några vanligt förekommande svar på vad som gör det möjligt för deras barn att delta i fritidsaktiviteter.
  • Mindre grupper, anpassad verksamhet och mer kunskap är några vanliga svar på vad som hade kunnat göra det möjligt för deras barn att delta i fritidsaktiviteter.

Novus rapport om fritid 2021(öppnar pdf i nytt fönster)

Om enkäten och Hela Spektrat

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Autism Sverige och Min Stora Dag. Syftet med undersökningen är att kartlägga hur barn med autism upplever sin fritid. Totalt har 1 520 personer som är medlemmar i Autism- och Aspergerförbundet svarat på enkäten, som genomfördes den 7–13 december 2021.

Hela Spektrat är ett projekt som drivs av Min Stora Dag och Autism Sverige. Finansieras av Postkodlotteriet.

Om Hela Spektrat