1. Vänd dig till skolans rektor.

  2. Får du inte gehör hos rektorn ska du kontakta huvudmannen, det vill säga den som driver skolan. I kommunala skolor är det kommunen, utbildningsförvaltning eller motsvarande som är huvudman. I fristående skolor är det skolans styrelse eller ägare.

  3. Om problemet kvarstår kan du göra en anmälan till Skolinspektionen. Skolinspektionen utreder om skolan har följt de bestämmelser som gäller och kan kräva att skolan ändrar sitt arbete så att bestämmelserna följs. Det kan ta tid att få besked från Skolinspektionen och 1/3 av de anmälningar som kommer in går direkt tillbaka till kommunen eller fristående huvudman. 

Om du vill överklaga ett åtgärdsprogram vänder du till Skolväsendets överklagandenämnd. 

Mer information

Skolväsendets överklagandenämnds information om överklagan (öppnas i nytt fönster)