Vem gör planen? 

Planen ska göras av kommunen eller landstinget/regionen. Du kan även själv säga till att du vill ha en individuell plan och vänder dig då till någon av dina kontakter i kommunen eller hälso-och sjukvården. Planen formuleras tillsammans med dig och ska utgå från vad som är viktigt för dig. Den individuella planen kan beskriva insatser även från till exempel Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.  

En individuell plan består av två delar:  

  1. Planeringsmöten där du tillsammans med andra diskuterar och planerar vad och på vilket sätt du vill förändra din situation. 
  2. Det dokument som blir resultatet.  

Vilka är fördelarna med en individuell plan? 

Syftet med den individuella planen är att du ska få inflytande över ditt planerade stöd. Med en individuell plan blir du och din familj mer delaktiga i besluten som tas. Planen ska också underlätta samordningen mellan olika myndigheter som ger stöd. 

Den individuella planen ska omprövas minst en gång om året.  

Lathund som stöd i upprätta en individuell plan (öppnar worddokument i nytt fönster)