En viktig del av ombudens uppdrag är att hålla sig uppdaterade kring frågor som berör deras område. De ingår även i ett nätverk tillsammans med ombuden från de andra distriktsföreningarna. I sitt uppdrag kan de få stöd från förbundskansliet.

Vill du kontakta ett ombud, se kontaktuppgifter till LSS-ombud och Skolombud

Vill du veta mer om att vara ombud, kontakta din distriktsförening eller förbundskansliet.