Stödinsatsen genomförs inom ramen för den vanliga undervisningen. Den ska ske i samråd med specialpedagog eller speciallärare. Det behövs inget formellt beslut för att få extra anpassningar. Oftast är det läraren som tar initiativ till det extra stödet, men det kan även vara vårdnadshavaren eller annan skolpersonal. 

Några exempel på extra anpassningar 

  • Hjälp med att planera och strukturera ett schema över skoldagen. 
  • Att man arbetar med god framförhållning för eleven. 
  • Skrivna instruktioner och bildstöd. 
  • Sitta på en särskild plats i klassrummet. 
  • Digital teknik med anpassade programvaror.  

Inget krav på dokumentation 

Det finns inget krav på att dokumentera de extra anpassningarna, men det bör finnas med i elevens individuella utvecklingsplan (iup). När en elev byter lärare, årskurs eller skola måste informationen föras vidare. För elever med autism är det särskilt viktigt att de extra anpassningarna fortsätter under lång tid, och inte plötsligt avbryts.  

Saknar skolan kunskap om autism?   

Om lärare eller elevhälsan saknar kompetens om autism så ska skolan ta in den kompetensen utifrån. Man kan till exempel ta stöd från specialpedagog eller arbetsterapeut från den habiliteringsverksamhet som gjorde elevens autismutredning. Det kan också vara bra att läsa utredningen, eftersom den ofta beskriver vilket stöd som är lämpligt för just den här eleven. Skolan kan också få gratis handledning och råd från Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.  


Mer information

Skolverkets information om extra anpassningar (öppnas i  nytt fönster)