Skolenkät 2016

Rapport medlemsenkät skola 2016 (öppnar pdf i nytt fönster)

Skolenkät 2013

Rapport medlemsenkät skola 2013 (öppnar pdf i nytt fönster)

Skolenkät 2010

Rapport medlemsenkät skolfrånvaro 2010 (öppnar pdf i nytt fönster)

Skolenkät 2007

Rapport medlemsenkät skola 2007 (öppnar pdf i nytt fönster)