Rätten till hälsa är en mänsklig rättighet. Att göra vården tillgänglig för personer med funktionshinder handlar om att med hjälp av kompensatoriska strategier minimera de hinder för tillgänglighet som följer av funktionsnedsättningarna.

I detta dokument finner du konkreta förslag på strategier att använda i mötet med personer med autism.

Exempel på strategier:

  • Visuellt tydlig information före, under och efter besök.
  • Använda samma undersökningsrum vid återbesök.
  • Vara lyhörd för ovanliga önskemål som inte är brukliga, men möjliga att möta.

Informationsmaterial om autism och tillgänglighet i vården (öppnar pdf i nytt fönster)

Åtta tips om bemötande