Stöd och rättigheter

Stöd och rättigheter

Stöd och rättigheter

Du som har diagnosen autism eller som är anhörig till en person med autism har rätt till stöd.

Här hittar du samlad information om:

Begreppslista

Nedan samlas förklaringar på begrepp och ord som kan förekomma när du ansöker om insatser eller överklagar beslut.

Ta del av begreppslistan här:
"Begrepp och ord som kan förekomma när du ansöker om insatser eller överklagar beslut" (Öppnar PDF i nytt fönster)