Stöd och rättigheter

Du som har diagnosen autism eller som är anhörig till en person med autism har rätt till stöd.

Här hittar du samlad information om:

Begreppslista

Nedan samlas förklaringar på begrepp och ord som kan förekomma när du ansöker om insatser eller överklagar beslut.

Ta del av begreppslistan här:
"Begrepp och ord som kan förekomma när du ansöker om insatser eller överklagar beslut" (Öppnar PDF i nytt fönster)