En föreläsning om hur vi kan förstå utmanande beteende, hur vi kan förebygga att det händer samt kunskap om hur man på ett icke-konfronterande sätt kan förhålla sig till våldsamt/självskadande beteende och hotfulla situationer.

Föreläsningen presenteras i tre steg: Hur kan man förebygga svåra situationer? Vad gör vi om det inte går som vi har tänkt? Och vad gör vi om personen vi möter hamnat i kaos?