Hur hittar vi tillbaka till värdena i LSS - publicerad i tidningen Autism nr 1 2024

Fem plus fem om PERMA - Therese Waldenborg och Anna Sjölund

Stödmaterial för inkludering i grundskolan - Ulrika Aspeflo

”Det verkar vara lite som ett lotteri” - en studie om skolsituationen för elever inom autismspektrumtillstånd - Masteruppsats i specialpedagogik, Linda Petersson

”Hade han kunnat göra bättre så hade han valt att göra bättre”
– En kvalitativ intervjustudie om personals uppfattning om kontroll, ansvar och
polisanmälan i gruppbostäder för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Populärvetenskaplig sammanfattning av masteruppsats i kriminologi, Therese Waldenborg

"If he could do better he would do so"- A qualitative study to investigate staff members’ perception of controllability, responsibility, and police reporting of violence in residential care settings for
people with intellectual disability. Masteruppsats i kriminologi-engelska-fulltext, Therese Waldenborg