Utbildningen kombinerar teoretisk kunskap och praktiskt arbete. Utbildningen innehåller fyra halvdags-föreläsningar och arbete hemma i den egna verksamheten mellan föreläsningarna, med en kort uppföljning av det arbetet vid uppstarten av varje föreläsning. 

UR INNEHÅLLET:

  • Autism och intellektuell funktionsnedsättning
  • Tydliggörande pedagogik
  • Social kommunikation
  • Lågaffektivt bemötande

 

FÖR VEM:
  • Bostad med särskild stöd och service
  • Personlig assistans
  • Daglig verksamhet
  • Korttidsvistelse
  • HVB
FÖRKUNSKAPER:
Inga förkunskaper krävs.
KOSTNAD:
Prissättning utifrån omfattning och behov.