Utbildningen kombinerar teoretisk kunskap och praktiskt arbete. Utbildningen innehåller fyra halvdags-föreläsningar och arbete hemma i den egna verksamheten mellan föreläsningarna, med en kort uppföljning av det arbetet vid uppstarten av varje föreläsning. 

Ur innehållet:

  • Autism
  • Tydliggörande pedagogik
  • Social kommunikation
  • Lågaffektivt bemötande

 

Inriktningar:
  • Bostad med särskild stöd och service
  • Personlig assistans
  • Daglig verksamhet
  • Korttidsvistelse
  • Socialpsykiatri
  • HVB