Förlorade år – Rapport från byråkratins väntrum

Förbundets rapport Förlorade år visar hur krångligt och tidskrävande det kan vara att få rätt stöd - i skolan och för att komma ut i arbetslivet. Rapporten är ett viktigt underlag i vårt påverkansarbete för att förbättra samhällets stöd.