Hälso- och sjukvårdsrapport 2024

Förlorade år – Rapport från byråkratins väntrum