Alla gåvor är värdefulla och bidrar till Autism- och Aspergerförbundets arbete för att förbättra villkoren för personer med autism.