Alla gåvor är värdefulla och bidrar till Autism Sveriges arbete för att förbättra villkoren för personer med autism.