Alla med autism har förstås inte svårigheter med att gå till tandläkaren, men det är vanligt. Ibland remitteras därför patienten till specialisttandvården. Specialisttandvård finns vid de flesta sjukhus och där kan man få tid för behandling med eller utan narkos. Framför allt finns där personal med utbildning, förståelse och erfarenhet av patienter med svårigheter – både psykiska och fysiska.

En pedodontist är en specialisttandläkare i barntandvård, som tar emot och behandlar barn med speciella behov. Pedodontistens arbete fokuserar på att göra tandläkarbesöket tryggt och positivt för barnet. Mycket av det handlar om att barnet ska få den tid det behöver och skolas in till tandvård.


Träffar föräldrarna först
Edita Stojanovic-Rakovic är specialisttandläkare i pedodonti på Folktandvården Eastmaninstitutet i Stockholm. Hon möter dagligen barn och ungdomar med autism i sitt yrke.
– Patienter remitteras till oss därför att det inte varit möjligt att göra undersökning eller den behövda behandlingen, berättar Edita. Detta har oftast skapat en viss oro, rädsla och misstro till tandvården och patienterna är ofta är stressade, ledsna och misstänksamma vid första mötet. Autism ser inte likadan ut hos alla som har diagnosen och eventuella svårigheter kan se väldigt olika ut. Edita berättar att hon nästan alltid träffar föräldrarna först, utan barn.

– Vi ringer innan mötet och informerar föräldrarna om hur och varför vi vill träffa dem själva. Efter mötet, när vi har fått tillräckligt med information om barnet, planerar vi tillsammans hur det första mötet med oss ska gå till.

Föräldrarna tar bilder på oss och på behandlingsrummet för att visa för barnet, och vi planerar tillsammans ett skräddarsytt bemötande och inskolning inför behandling.

Ibland bedömer föräldrarna att barnet klarar av att komma till kliniken utan större förberedelser, för en enkel undersökning eller bara att träffa Edita och hennes kollegor, se behandlingsrummet och kunna ställa frågor.

– I så fall bestämmer vi tillsammans hur vi ska gå till väga och om det är någonting som vi måste tänka på vid mötet med barnet. Ibland kan vi göra en undersökning, ibland sitter inte ens barnet i behandlingsstolen och ibland kommer barnet bara in i rummet och hälsar på oss och vi presenterar oss och berättar vad vi gör och varför. Därefter planerar vi vidare inskolning eller behandling.


Skapar tid för samtal
Inte sällan har vägen fram till specialistens stol påverkat inte bara barnet utan även medföljande förälder. Hur mycket av situationen handlar egentligen om förälderns stress?

– Sättet vi jobbar på minskar föräldrarnas stress, eftersom vi skapar tid för samtal och har ett möte med föräldrarna innan vi ens träffar barnet, förklarar Edita och fortsätter:

– Föräldrarna är specialister på sina barn och utan deras trygghet kommer vi aldrig att kunna skapa trygghet hos barnet och lyckas med behandlingen. Vi uppmuntrar också att de hör av sig strax innan besöket ifall de undrar något eller vill ändra på något som vi har bestämt, eftersom dagsformen kan variera och påverka barnets mående.

Edita tipsar om att ringa till kliniken och helst prata med tandläkaren eller tandsköterskan. Berätta om sin rädsla och oro, begära lugnare tempo, längre tid för undersökning och fråga mer om besöket.

– Det skapar bättre möjligheter för ett bra omhändertagande. Tandvårdspersonalen har möjlighet att förbereda sig och gör sitt bästa utifrån varje patients behov. När patienterna är nöjda så blir vi nöjda och stolta över vårt yrke.

Text och illustrationer: Ida Kärrby

Artikeln har varit publicerad i Tidningen Autism nummer 3 2023