Totalt har 2 633 personer, som är medlemmar i Autism Sverige, svarat. Av dem har 16 procent, 421 personer, själva en autismdiagnos. Enkäten genomfördes den 4–19 mars 2019.

Rapport - Medlemsundersökning om utredning och åtgärder i sjukvården (öppnar pdf i nytt fönster)