Vid riksmöte, motsvarande årsmöte, tas beslut om bland annat verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse. Vartannat år (jämna årtal) väljs förbundsstyrelse, revisorer och valberedning och då behandlas även motioner.

Vid riksmötet är det distriktsföreningarnas ombud som har rätt att lämna förslag och rösta. Varje distriktsförening utser ombud som har rätt att lämna förslag och rösta vid riksmötet. Samtliga medlemmar har närvaro- och yttranderätt på riksmötet.

Om antal ombud och fördelning av ombud

Varje år fastställer förbundsstyrelsen det antal ombud som varje distrikt har rätt att sända till riksmöte under året. Riksmötets totala antal ombud är 61. Antalet ombud fördelas så att varje distrikt först får 2 ombud var. Återstoden av ombud fördelas proportionellt enligt uddatalsmetoden baserat på antal betalande medlemmar i distrikten vid utgången av året före riksmötet.

 

Datum riksmöten

Riksmötet 2021 hölls lördagen 24 april.

Datum för riksmötet 2022 är inte ännu beslutat.