Checklista

 

Checklista med frågor om skolval (öppnar pdf i nytt fönster)

Alla frågor i checklistan är inte relevanta för alla situationer. Välj det som passar din situation, förhoppningsvis hittar du några frågor som gör ditt urval enklare. 

Exempel på frågor i checklistan:

  • Vilka skolformer finns i kommunen?

  • Hur görs elev och föräldrar delaktiga i arbetet med åtgärdsprogram för elever med behov av särskilt stöd? 

  • Finns det kompetens om autism hos personal och hos skolledning?

  • Hur hög är lärartätheten och hur stora är klasserna?

  • Finns det möjlighet till stödundervisning hos speciallärare/specialpedagog?

  • Vilket stöd och anpassning finns utanför klassrummet? 

Mer läsning

Tips från specialpedagog om att npf-säkra skolvalet (öppnar habilitering.se i nytt fönster)

Skolverkets information om välja förskoleklass, grundskola eller grundsärskola (öppnar skolverket.se i nytt fönster)