Pojke står framför svart tavla med texten: Skolan ska se till att elever med autism får rätt anpassat stöd!

Skolan har ett så kallat kompensatoriskt uppdrag. Det innebär att skolan ska vara likvärdig för alla. Skolan ska sträva efter att uppväga skillnader i barns och elevers förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

Alla elever i skolan ska alltså få möjlighet att uppfylla läroplanens kunskapskrav och utvecklas så långt som möjligt, oavsett förutsättningar. Elever med autism eller annan funktionsnedsättning ska få det stöd som behövs. En diagnos ska aldrig vara ett villkor för att få stöd. 

Skollagen beskriver en rad olika stödinsatser. Sedan 2019 finns även en garanti för tidiga stödinsatser - från förskoleklass till och med årskurs 3.

Skollagen (öppnar riksdagen.se i nytt fönster)

Stöd i skolan

De finns två olika kategorier av stöd i skolan: extra anpassningar och särskilt stöd. Läs mer och se film.

Garanti för tidiga insatser

Sedan 1 juli 2019 finns en ny garanti för tidiga stödinsatser i skollagen. Läs mer.