Skolan har ett så kallat kompensatoriskt uppdrag. Det innebär bland annat att skolan ska vara likvärdig för alla. Om en elev har en funktionsnedsättning och behöver stöd är det också en del av skolans kompensatoriska uppdrag.  

Alla elever i skolan ska alltså få möjlighet att uppfylla läroplanens kunskapskrav, oavsett förutsättningar. Elever med autism eller annan funktionsnedsättning ska få det stöd som behövs. 

Skollagen beskriver en rad olika stödinsatser, samt ger en garanti för tidiga stödinsatser. Garantin förstärker det som sedan tidigare regleras i skollagen, eftersom garantin gäller från förskoleklass till och med årskurs 3.

Vi vet att tidiga insatser är viktiga för en god utveckling för barn och elever med autism. 

Skollagen (öppnar riksdagen.se i nytt fönster)