Alla som arbetar inom LSS-verksamhet, både privat och kommunalt, är skyldiga att göra en anmälan om de upptäcker missförhållanden. Gäller det kommunal verksamhet ska personalen göra anmälan till den nämnd som ansvarar för LSS-verksamheten i kommunen. I privat verksamhet ska personalen i första hand göra anmälan till den verksamhetsansvarige.  

Om missförhållandet inte upphör ska nämnden göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som är tillsynsmyndighet för LSS. 

Mer information

IVO:s information om att anmäl missförhållanden (öppnas i nytt fönster)

 

Lex Sarah

Lex Sarah kallas de bestämmelser i LSS och socialtjänstlagen som reglerar anställdas skyldighet att rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden. 

Läs om Lex Sarah

 

Lex Maria

Lex Maria kallas den regel som säger att vårdgivaren ska utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Denna regel kallas lex Maria.

Läs om Lex Maria