Vad rapporten visar

Många personer med autism behöver samhällets stöd för att livet ska fungera. Rapporten beskriver hur vägen till stödet kan bli en krånglig hinderbana. Och hur människor som har behov av tydlighet och förutsägbarhet istället får kämpa med svåra myndighetsprocesser, ibland ända upp till domstol.  

Den beskriver även all tålamodsprövande väntan. Väntan på beslut om en insats, väntan på att livet ska komma igång. Månader och i värsta fall år kan bli "förlorade år".

Hur granskningen har gjorts

Journalisterna Jenny Widell och Eva Klint Langland har i sin granskning gått igenom forskning, myndighetsrapporter, lagstiftning och aktuell statistik. De har pratat med jurister, politiker och tjänstemän. En enkät om livet med autism har även besvarats av 600 personer. Men framförallt har de pratat med unga och vuxna med autism och deras anhöriga. 

Hur vi kommer att använda rapporten 

Rapporten kommer att användas som underlag i Autism Sveriges påverkansarbete för att driva på för bättre levnadsvillkor för alla med autism. 

Ladda ned rapporten Förlorade år och se filmerna

Rapporten Förlorade år – från byråkratins väntrum (öppnar pdf i nytt fönster)

Filmer från rapporten 

 

Rapporten har tagits fram med stöd från Svenska Postkodlotteriet.