För att upprätthålla och stärka givares förtroende utvecklade Giva Sverige (tidigare FRII) en kvalitetskod som lanserades 2007. Kvalitetskoden består av en kravstandard och fungerar som ett stöd i kvalitetsarbetet.

En extern revisor ska granska och intyga att organisationen efterlever koden.

Giva Sveriges kvalitetskod ställer krav på att varje medlemsorganisation årligen ska upprätta en effektrapport. Effektrapportens syfte är att visa vilken nytta organisationen gör för givare och andra intresserade 

Alla som är medlemmar i Giva Sverige ska på sin webbplats publicera nedanstående dokumentation.

Dokumentation kopplad till kvalitetskoden:

Autism- och Aspergerförbundets stadgar

Senaste protokoll från högsta styrande organ (riksmötet)

Information avseende ersättning till högste tjänsteman

Styrande dokument som reglerar placering av kapital

Styrande dokument som visar hur organisationen arbetar för att motverkar oegentligheter

Organisationens system för att möjliggöra anonyma anmälningar

Styrande dokument som reglerar organisationens insamlingsarbete

Integritetspolicy

Uppförandekod

Effektrapport

Årsredovisning – verksamhetsberättelse

 

Läs mer om Giva Sveriges kvalitetskod (öppnar givasverige.se i nytt fönster)