Exempel på stöd du och arbetstagaren kan få:

  • Anställning med lönebidrag. Det finns olika former av lönebidrag: för utveckling, anpassning och för långvarigt stöd.

  • Stöd av en SIUS-konsulent, en särskild stödperson för både arbetsgivare och anställd vid introduktion och uppföljning under en period vid nyanställning.

  • Bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen – exempelvis för att anpassa själva arbetsplatsen.

  • Bidrag för personligt biträde – till exempel så att en annan anställd kan använda en del av sin tid för att ge stöd till en medarbetare med funktionsnedsättning. Även aktuellt för elev som ska göra APL, arbetsplatsförlagt lärande.

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har samlad information om vilket stöd du som arbetsgivare kan få. 

Försäkringskassan om medarbetare med funktionsnedsättning (öppnas i nytt fönster)

Arbetsförmedlingen om att anställa med lönebidrag (öppnas i nytt fönster)

Arbetsförmedlingens samlade information om att anställa med stöd (öppnas i nytt fönster)