Om oss

Fritidsenkät 2019

Sex av tio barn med autism har begränsade möjligheter till fritidsaktiviteter. Det visar en undersökning som Novus genomfört på uppdrag av Min Stora Dag och Autism-och Aspergerförbundet 2019.

Sammanfattning av resultatet

  • Drygt sex av tio föräldrar svarar att deras barn inte har möjlighet att delta i fritidsaktivitet så som de önskar.
  • Bra ledare, kommunikation av barnets behov, tillgänglig och anpassad verksamhet är några vanligt förekommande svar på vad som gör det möjligt för deras barn att delta i fritidsaktiviteter.
  • Mindre grupper, anpassad verksamhet och mer kunskap är några vanliga svar på vad som hade kunnat göra det möjligt för deras barn att delta i fritidsaktiviteter.

Novus rapport om fritid 2019 (öppnar pdf i nytt fönster)

Om enkäten och Hela Spektrat

Totalt har 1 380 personer som är medlemmar i Autism- och Aspergerförbundet svarat på enkäten, som genomfördes den 9–20 december 2019. Syftet med undersökningen var att kartlägga hur barn med autism upplever sin fritid. Resultatet presenterades i februari 2020 i samband med lanseringsseminarium för projektet Hela Spektrat i februari 2020.

Hela Spektrat är ett projekt som drivs av Min Stora Dag och Autism- och Aspergerförbundet. Finansieras av Postkodlotteriet.

Om Hela Spektrat