Behovet av höjd kompetens har upprepade gånger uppmärksammats av Autism- och Aspergerförbundet, IVO, Socialstyrelsen och i medias bevakning. En alldeles för stor andel av personalen i bostäder enligt LSS (lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade) saknar adekvat grundutbildning för sitt arbete. Kompetens om grundläggande saker som vad funktionsnedsättningarna innebär, om tydliggörande arbetssätt och om anpassat kommunikationsstöd saknas eller är otillräcklig.

Ett kompetenscentrum är ett viktigt steg på vägen och kan bidra till en förbättrad situation både för personer med autism och intellektuell funktionsnedsättning och för personal i verksamheterna. Frågorna om kompetens är helt avgörande för att uppnå god kvalitet, säger Camilla Rosenberg, förbundsordförande på Autism- och Aspergerförbundet.

Samtidigt utgör en brist på praktiknära ledarskap i verksamheterna ett hinder för utveckling av kvalitet. Tvingande och begränsande arbetssätt tar vid där kompetens och rätt förutsättningar saknas. Personer med autism och intellektuell funktionsnedsättning tillförsäkras inte trygghet i sina hem och de goda levnadsvillkor som LSS ska garantera.

Socialstyrelsen har nu i en rapport kommit med förslag på hur ett kompetenscentrum för frågor om autism och intellektuell funktionsnedsättning kan se ut. Autism- och Aspergerförbundet anser att förslaget är bra, men att mer behöver göras för att lösa den allvarliga kompetensbristen. Vi vill bland annat även se en kartläggning och analys över varför det inte alltid finns praktiknära arbetsledande chefer med adekvat kompetens samt förslag på hur problemet kan lösas. Det bredare kompetenslyft inom LSS som vi länge efterfrågat behöver också bli verklighet.

– Det är av stor vikt att den nya regeringen omgående ser till att det blir verklighet av förslaget om ett nationellt kompetenscentrum för autism och intellektuell funktionsnedsättning inom LSS, fortsätter Camilla Rosenberg.

2022-10-31

Ladda ner pressmeddelandet här (pdf öppnas i nytt fönster)

För mer information, vänligen kontakta:
Sofie Ekholm, presskontakt på Autism- och Aspergerförbundet, 070-199 50 26, sofie.ekholm@autism.se