I det här filmklippet beskriver förbundsjurist Maria Sivall vad omvårdnadsbidrag är. Filmen är fyra minuter lång.

 

 

Omvårdnadsbidrag kallades tidigare vårdbidrag.

Omvårdnadsbidrag baseras på den omvårdnad och tillsyn som barnet behöver utöver vad som är vanligt för barn i samma ålder utan funktionsnedsättning. Omvårdnad kan vara direkta vårdinsatser som du som förälder gör för barnet, men också annan hjälp som till exempel:

  • särskild träning
  • praktisk hjälp i vardagen som exempelvis på- och avklädning
  • hygien
  • läxläsning
  • klädvård
  • hjälp vid måltider
  • att upprätthålla rutiner och struktur
  • att aktivera samt motivera barnet.  

Tillsyn

Tillsyn är den närvaro av en vuxen som barnet behöver för att till exempel inte rymma, hitta på farliga saker, råka ut för eller orsaka olyckor. Tillsynen behöver inte bara vara att man aktivt måste avstyra situationer som är farliga för barnet, utan också att man till exempel behöver finnas tillgänglig i fall något händer när barnet är i skolan. 

Fyra nivåer av omvårdnadsbidrag

Omvårdnadsbidrag ges på fyra nivåer och Försäkringskassan bedömer barnets totala behov av omvårdnad och tillsyn efter samtal med föräldrarna. Du som har flera barn med funktionsnedsättning kan som mest få ett helt omvårdnadsbidrag per barn. Omvårdnadsbidraget är skattepliktigt. 

Båda föräldrarna kan ansöka om omvårdnadsbidrag. Om bidraget beviljas så betalas det ut med hälften till vardera förälder. 

Rätt till förkortad arbetstid 

Föräldrar som får omvårdnadsbidrag har rätt att förkorta sin arbetstid med upp till 25 procent. Det gäller även när barnet har fyllt åtta år eller avslutat sitt första skolår. 

Försäkringskassans information om omvårdnadsbidraget (öppnas i nytt fönster)