Sprider kunskap  

Förbundet tar fram informationsmaterial om autism såsom skrifter, böcker, filmer och webbkurser. Vi arrangerar egna konferenser och medverkar vid andras. Vi följer forskningen på området och vi har ett helägt utbildningsföretag, Utbildningscenter Autism. Tidningen Autism ges ut av förbundet.  

En del av det vi gör sker i projekt, både egna projekt och i samverkan med andra organisationer och myndigheter.  

Påverkar beslutsfattare  

Förbundet uppvaktar politiker i riksdagen, skriver debattartiklar och remissvar på statliga utredningar. Ibland gör vi det tillsammans med andra för att vinna styrka genom att flera argumenterar för samma sak.  

Vi medverkar i referensgrupper och bistår med expertkunskap. En del av påverkansarbetet handlar om informella kontakter med handläggare på departement och myndigheter, liksom med politiker och journalister.  

Påverkansarbetet sker även på distriktsnivå. Distrikten utser till exempel LSS- ombud och Skolombud som bevakar och påverkar arbetet inom sina distrikt. 

Mötesplatser  

En stor del av förbundets verksamhet sker inom distrikten. Här finns mötesplatser där medlemmar träffas och byter erfarenheter. Aktiviteterna som anordnas kan vara läger, utflykter, samtalsträffar, medlemscaféer, bowling, bad och läger.