Autism- och Aspergerförbundets remissvar avseende promemoria: 
Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd 

 

Autism- och Aspergerförbundets remissvar avseende Socialtjänstlagens betänkande:
Hållbar socialtjänst - en ny socialtjänstlag SOU 2020:47