Valberedningen följer verksamheten för att lära känna personer och bevaka om det saknas kompetenser inom till exempel styrelsen. Vartannat år tar valberedningen fram ett förslag på ledamöter och suppleanter (ersättare) till förbundsstyrelse och revision. Valberedningen ska sträva efter att det i styrelsen ingår personer av olika kön och ålder, med olika intressen och kompetenser samt från olika delar av landet.

Alla distriktsföreningar kan nominera (föreslå) kandidater till förbundsstyrelse, revision och valberedning. Valberedningens förslag sänds till förbundsstyrelsen, distriktsföreningarnas styrelser och kansliet senast en månad före riksmötet.

Valberedningen utses av riksmötet.

Om att nominera