Det kan handla om ett eller flera sinnen. Många med autism har svårt att hantera flera olika intryck samtidigt. Stress och oro kan göra att känsligheten för intryck påverkas så att känsligheten ökar. Det kan då i sin tur leda till mer stress.  

Det är lätt att utsätta någon med autism för obehag och stress om man inte känner till och tar hänsyn till personens känslighet för sinnesintryck. Ljud och ljus kan skapa stress och påverka koncentration. Dofter och smak kan orsaka illamående. Duschens strålar eller lätt beröring kan upplevas som att det gör ont. 

Det är viktigt i till exempel skola, vid möten eller i andra sammanhang att lyssna på personen själv, någon närstående eller annan som känner personen väl för information om sådan känslighet. 

Hjälpmedel som kan skydda mot överbelastning

Hörselkåpor, hörlurar, kepsar, huvtröjor och solglasögon kan vara exempel på enkla hjälpmedel som kan skydda mot överbelastning. I andra situationer kan till exempel ljuddämpade lokaler, tysta väggklockor eller anpassad belysning vara bra. Att få information i förväg om vilka sinnesintryck som kan förväntas på en plats eller i en situation kan ibland underlätta och göra det möjligt att förbereda sig.  

En förhöjd känslighet för sinnesintryck behöver inte bara vara negativt och leda till obehag. Det kan också innebära välbehag och avkoppling att känna på vissa material, lyssna på vissa ljud, lukta på omtyckta dofter och så vidare. 

Förutom över- eller underkänslighet vid de fem typiska sinnesintrycken smak, syn, hörsel, känsel och lukt kan det också handla om rörelse- och balanssinnet och om kroppssinne, att känna i vilken ställning man har kroppen. 

Vilka sinnesintryck som påverkas och på vilket sätt kan skilja mycket mellan individer.

Hur sinnesintryck kan påverka

 

Film om intrycksallergi

I den här filmen berättar Anna PG om hur intrycksallergi påverkar henne och hur hon gör för att hantera det.