De barn som tidigare skulle ha fått diagnos desintegrativ störning får istället diagnos autism där barnets förlorade förmågor beskrivs. 

Bakgrund desintegrativ störning/Hellners syndrom 

Det har under 1900-talet setts som oklart om desintegrativ störning är ett eget tillstånd eller om det är en form av autism. Tillståndet beskrevs redan i början av 1900-talet av Theodor Heller och har därför ibland även kallats Hellers syndrom. Tillståndet ansågs vara mycket ovanligt och det var få barn som fick diagnosen. 

Om autism 

Om diagnosmanualer och kriterier