Små barn med autism

En del mycket små barn med autism
trivs bäst när de är för sig själva.
Andra kan ha svårt att sova, vara ledsna
och svåra att trösta.
En del vill inte att andra kramar eller klappar dem.
En del vill inte leka med andra.
De pekar inte på något
och tittar inte på vad andra pekar på.
Många barn med autism lär sig i skolan
att vara med andra och fungerar bättre sedan
även om de fortfarande har svårt att förstå och vara med andra.

Stöd

Det är bra att upptäcka autism tidigt hos ett barn.
Då kan föräldrarna få stöd och kunskap
och hjälpa barnet på ett bra sätt.
De som ger stöd måste ha kunskap om autism och
det viktigaste är att hjälpa barnet
att tala om vad det vill.
Barn med autism behöver förskola och skola
som passar just dem.
En del vuxna med autism
behöver bostäder med stöd och daglig verksamhet.

Att förstå andra och prata med dem

Personer med autism kan ha svårt att förstå
varför de ska prata med andra.
En del kan inte prata.
Andra kan prata men har svårt att förstå
och säga det de vill.
En del kan härma ord och meningar
men kan inte använda dem.
En del förstår många ord
och kan prata och skriva bra.

Att förstå och uppleva vad som händer

En del med autism kan ha svårt att förstå vad som händer,
vad andra säger och lära sig av det.
De förstår inte alltid att andra människor tänker, gör och känner
på ett annat sätt än de själva.
Ett barn med autism kanske inte vill leka tittut och sådana lekar
med sin mamma eller pappa.
En del personer med autism kan ha svårt
att lära sig av sådant som de är med om
och kunna förstå vad som kommer att hända.

Gör samma saker

En del personer med autism
gör ofta samma saker länge
och har samma intresse länge.
Det kan ha svårt
att förstå vad andra gör
och att hitta på något nytt.
Personer som förstår lite
kanske viftar med händerna länge,
slår sig själva i ansiktet eller biter sig i händerna
när de blir stressade eller glada.

Särskilda intressen

Många med autism har särskilda intressen
som de intresserar sig mycket för.
Det kan vara intressen med mycket fakta
till exempel matematik, väder, mat
eller tidtabeller för tåg eller bussar.

På samma sätt hela tiden

Många människor med autism vill ha det på samma sätt
hela tiden och det kan vara svårt att förstå för andra.
Om något ändras kan personen blir mycket ledsen eller arg.
Det kan vara att byta plats vid matbordet,
byta skola eller att flytta.

Autism har funnits länge

Autism har funnits långt innan
man började kalla det för autism.
Förr trodde människor att det berodde på
att barn med autism haft ångest och psykiska sjukdomar.
Sedan trodde forskare att barn med autism
inte fått tillräckligt med kärlek av sina mammor
och att de därför fick autism.
Nu vet forskare att det var fel.

Vad beror autism på?

Autism beror på att hjärnan hos en person fungerar
på ett särskilt sätt.
Ibland är autism ärftligt,
men autism kan också bero på skador barnet fått
när det låg i sin mammas mage.
Fler pojkar än flickor får diagnosen autism.

Andra funktionsnedsättningar

Många med autism har också till exempel
epilepsi, synskador eller hörselskador.