Ordförande

Camilla Rosenberg
camilla.rosenberg@autism.se
Camilla, född 1973, är ordförande för Autism Sveriges förbundsstyrelse sedan 2022. Hon har tidigare arbetat som stabschef vilket gett henne stor erfarenhet av civilsamhällesfrågor och ledarskap i offentliga organisationer. Genom att vara anhörig till en person med autism har Camilla en nära koppling till förbundets frågor. Hon har tidigare engagerat sig i Autism Västmanland där hon var aktiv som distriktsordförande.

Vice ordförande

Vakant

Andra vice ordförande

Christer Nygren
christer.nygren@autism.se
Christer, född 1969, är andre vice ordförande för Autism Sveriges förbundsstyrelse. Han arbetar inom universitets- och högskolevärlden och har arbetat som bland annat studierektor och projektledare. Christer har två barn med autism vilket fick honom att börja engagera sig i Autism Västmanland. Där var han aktiv som distriktsordförande och valberedare under flera år. Christer är även förbundets representant i regeringens Funktionshinderråd och sitter med i styrelsen för Stiftelsen Autism, de senaste åren som ordförande.

Ledamöter

Annika Lindström
annika.lindstrom@autism.se
Annika, född 1972, är medlem i Autism Distrikt Göteborg sedan 2010. Hon har tidigare varit verksamhetschef på Antidiskrimineringsbyrån Väst som arbetar med frågor om diskriminering av personer med funktionsnedsättning. Hon representerar sin distriktsförening i bland annat Göteborgs Stads råd för funktionsrättsfrågor och sitter även med i distriktets valberedning. Annika har stor insyn i hur samhället är organiserat för autistiska personer, både genom sina uppdrag för distriktet men även genom sina erfarenheter som förälder.

Elizabeth Narrowe
narrowe@live.com
Elizabeth, född 1963, arbetar på en ambassad med internationellt bistånd och har suttit i Autism Sveriges förbundsstyrelse sedan 2020. Elizabeth har själv en vuxen dotter med autism och har tidigare engagerat sig i Autism Stockholms län genom att stötta andra föräldrar till barn med autism. Hon har erfarenhet av att tidigare ha arbetat med frågor kring funktionsnedsättningar på ett internationellt plan.

Maria Grimståhl
maria.grimstahl@hotmail.com
Maria, född 1968, arbetar som nämndsekreterare och sitter i förbundsstyrelsen för Autism Sverige sedan 2014. Hon sitter även i distriktsstyrelsen för Autism Jönköpings län sedan flera år tillbaka varav de senaste två åren som distriktsordförande. Marias koppling till autism är att hon är anhörig. Hon har tidigare arbetat som socialsekreterare och har bland annat gjort en granskning av HVB-hem som tar emot ungdomar med autism.

Navid Ghannad
navid.ghannad@maxistans.se
Navid, född 1975, arbetar som universitetslektor och har studerat det statliga rektorsprogrammet. Navid är distriktsordförande för Autism Skåne och har suttit i förbundsstyrelsen sedan 2020. Han har drivit både skolor och verksamheter inom LSS vilket gett honom stor kunskap inom dessa områden. Genom att vara pappa till en son med autism och intellektuell funktionsnedsättning började Navid att engagera sig och blev medlem i förbundet för arton år sedan. 

Ronny Nilsson
ronny.nilsson@mac.com
Ronny, född 1958, arbetar som administratör och sitter i Autism Sveriges förbundsstyrelse sedan 2019. Han har tidigare arbetat inom sjukvård och omsorg och har även flera års erfarenhet av att föreläsa om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. I Autism Hallands distriktsstyrelse har Ronny varit kassör, sekreterare och ordförande. Ronny har två vuxna barn med autism och är särskilt intresserad av olika verktyg som kan öka våra medlemmars möjlighet att engagera sig i förbundet på det sätt som passar just dem. 


Sven Bölte
sven.bolte@autism.se
Sven, född 1968, är psykolog, chef för kompetenscentret KIND och arbetar som professor vid Karolinska Institutet. Han har suttit i Autism Sveriges förbundsstyrelse sedan år 2022. Han rankas som en av världens tio ledande autismforskare. Sven har erfarenhet av olika förtroendeuppdrag i Sverige och internationellt, till exempel inom Statens Institutionsstyrelse, Specialpedagogiska Skolmyndigheten, Vetenskapsrådet, Socialstyrelsen, Autism Europe, International Society for Autism Research med flera.

Adjungerat autismombud

Joanna Halvardsson
Joanna, född 1988, arbetar som egenföretagare och är adjungerad ledamot sedan 2023. Hon har varit ledamot i Autism Värmlands distriktsstyrelse sedan 2020. Joanna har själv autism och är aktiv som både autismombud och LSS-ombud i förbundet. Utöver detta har hon varit ledamot i (H)järnkoll i Värmlands styrelse. I sin roll som egenföretagare har Joanna stor erfarenhet av att föreläsa om sitt liv med Aspergers syndrom, bipolär sjukdom typ 2 och borderline.

 

Ersättare

Johanna Berg
johanna_berg83@yahoo.se
Johanna, född 1983, är deltagare i daglig verksamhet och har varit ersättare i förbundsstyrelsen sedan 2020. Hon har tidigare erfarenhet från sitt uppdrag som ersättare i OCD Norrbottens styrelse samt sin roll som ersättare i Hjärnkoll Norrbotten. Johanna är även medlem i Autism Norrbotten där hon varit aktiv i distriktsstyrelsen. Johanna har själv autism och brinner för att fler med autism ska känna att de kan och vågar bli aktiva i förbundet.

Daniel Johansson
danieljo@home.se
Daniel, född 1976, arbetar som speciallärare på en BUP-mottagning i Borås och har en speciallärarexamen i läs- och skrivutveckling. Daniel är medlem, skolombud och styrelseledamot i Autism Västra Götaland Söder sedan 2014. Sedan förra året är han även suppleant i Autism Sveriges förbundsstyrelse. Daniel har många års erfarenhet av att arbeta som speciallärare på högstadiet med uppdrag att möjliggöra en fungerande skolgång för ungdomar med autism. 

Jessica Gustavsson
Jessica, född 1983, är advokat samt ägare av en advokatbyrå i Stockholm. I sitt yrke som advokat har hon ett uppdrag för personer med autism sedan 2009. Hon är medlem i Autism Stockholms län och blev invald i förbundsstyrelsen som suppleant 2022. Jessicas koppling till förbundets arbete är att hon är mamma till son med autism.